Projekt

Informacja o projekcie

Dotacja na kapitał obrotowy dla Arka-Mega S.A. Oddział w Kołobrzegu na sfinansowanie bieżącej działalności i zaspokojenie pilnych potrzeb finansowych w celu utrzymania aktywności i sprawnego powrotu na rynek usług opieki zdrowotnej poprzez realizowanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia po okresie zakłóceń związanych z funkcjonowaniem na skutek COVID-19.

Cele projektu

Utrzymanie zatrudnienia i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie zatrudnienia w okresie na jaki udzielona jest dotacja oraz po nim.

Wartość projektu

120 020,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

100%