Informacje

„ARKA – MEGA” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa
NIP: 6711400642
REGON:33049950900000
Numer KRS: 0000372966

PKO BP S.A.
PLN 35 1020 2821 0000 1802 0001 6659

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 2010-12-14

tel.:
e-mail: poczta@arkamega.com.pl
strona: www.arkamega.com.pl